Studenckie Koło Naukowe im. Adama Smitha

Artykuły członków Koła

 

Implementation of the EU corporate tax directives in Poland (Bartosz Bacia)

Organschaft im polnischen Steuerrecht (Bartosz Bacia)

Dom maklerski jako podatnik w podatku dochodowym od osób prawnych (Krzysztof Wiśniewski)

Konsekwencje podatkowe umowy użyczenia (Krzysztof Wiśniewski)

 

 

 

 

Kim jesteśmy | Zarząd | Projekty |