Studenckie Koło Naukowe im. Adama Smitha

 

Projekty

 

Poniżej zamieszczamy krótkie charakterystyki naszych projektów.

 

Najdłuższą historię spośród naszych projektów ma Tax Case Study. Projekt ten realizowany wspólnie z firmą Deloitte koncentruje się na analizie zaczerpniętych z praktyki przypadków z zakresu prawa podatkowego. Pod okiem ekspertów z Deloitte studenci mają możliwość zorientować się, na czym polega praca doradcy podatkowego a także zastosować w warunkach zbliżonych do rzeczywistych wiedzę zdobytą w czasie studiów.

Poza powyższym realizujemy kilka stałych przedsięwzięć związanych ściśle z przedmiotem działalności Koła (spotkania z ekspertami, prezentacje własne etc.).

Stałym elementem naszej działalności są periodyczne spotkania, na których dokonujemy przeglądu nowości legislacyjnych z zakresu przedmiotowego preferowanych działów prawa podatkowego.

Dodatkowo w ramach współpracy, a przede wszystkim dzięki dobrej woli ze strony PriceWaterhouse Coopers, uczestniczymy regularnie w Akademii Doradztwa, w ramach której nabywamy umiejętności skutecznego formułowania wniosków oraz współpracy w grupie.

Jako uzupełnienie działalności oraz rozszerzenie charakteru spotkań stworzyliśmy obecnie grupę osób chcących w niedalekiej przyszłości przystąpić do egzaminu na doradcę podatkowego. W ocenie członków Koła jest to oczywista konsekwencja a w perspektywie przyszłości ukoronowanie naszej działalności.

 

 

 

Kim jesteśmy | Zarząd | Projekty | Kontakt | ©2005 Koło Naukowe im. Adama Smitha